Tuesday, October 25, 2011

Gurindam 12

Jika hendak mengenal orang berbangsa,

Lihat kepada budi dan bahasa.


Jika hendak mengenal orang yang berbahagia,

Sangat memelihara yang sia-sia.


Jika hendak mengenal orang berilmu,

Bertanya dan belajar tiada jemu.


Jika hendak mengenal orang berakal,

Di dalam dunia mengambil bekal.


Jika hendak mengenal orang yang baik perangai,

Lihat ketika bercampur dengan orang ramai.

No comments:

Post a Comment