Sunday, October 16, 2011

Sebuah persahabat itu tidak terjelma dengan sendiri, tetapi ia bermula daripada keselesaan seorang atau seribu kawan. Bertitik tolak daripada kawan terkukuh hubungan menjadi teman. Keselesaan dan kefahaman menjadi kunci persahabatan. Itulah titi kebahagian dalam persahabatan.


Foto : `Azimin Daud
Karya Azimin Daud

No comments:

Post a Comment